• dnešná  kuchyňa = dobre vybavená kuchyňa 
  •  nehovoríme iba o kvalitných spotrebičoch 
  • dôležitým kritériom správnej kuchyne je aj praktické vnútorné vybavenie
  •  možností  je naozaj veľa, pár príkladov vidno na priložených fotografiách